MENU

PROFESSIONAL & TRUSTWORTHY

CONSTRUCTION SERVICES

บริษัท พีเซ็พ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ดำเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและประเมินต้นทุน ปัจจุบันบริษัทให้บริการทางด้าน

  • งานก่อสร้างอาคาร เช่น อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม สำนักงาน
  • งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
  • งานก่อสร้างบ้านและหมู่บ้านจัดสรร